07:03 11-12-2020 576 lượt xem

Blockchain có thể cải thiện hệ thống bảo hiểm không hiểu quả của Ấn Độ, WEF cho biết

Blockchain có thể cải thiện hệ thống bảo hiểm không hiểu quả của Ấn Độ, WEF cho biết

WEF đang dự tính giới thiệu hệ thống kế thừa đến blockchain. 

Công nghệ blockchain nói chung, và hợp đồng thông minh nói riêng, có thể “mở khoá những giá trị tiềm ẩn của hệ thống kế thừa điện tử,” theo một báo cáo đồng tác giả bởi các đại diện của Diễn đàn kinh tế thế giới và Chainlink. Để hiểu vấn đề, không cần nhìn đâu xa, Hệ thống bảo hiểm theo cụm của Ấn Độ. 

Trong trang 40 của whitepaper được phát hành vào thứ Tư, tổ chức của Geneva nhằm đẩy mạnh tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa hệ thống kế thừa và công nghệ sổ cái phân tán - nhưng chỉ trong các trường hợp ứng dụng cụ thể mới phù hợp với blockchain. 

“Khi độc giả đã chứng minh được rằng blockchain phù hợp cho trường hợp ứng dụng cụ thể và trong quá trình vận hành doanh nghiệp, white paper có mục đích nêu bật vai trò của blockchain, các hợp đồng thông minh và sự uy tín trong quá trình tăng tốc tính tự động cho các quá trình.” 

Mặc dù white paper đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật cao nhằm phát triển tính tương tác giữa blockchain và hệ thống kế thừa - được gọi là “cầu nối tương tác” - nó cung cấp một dạng hữu hình của Hệ thống bảo hiểm theo cụm của Ấn Độ, được để lại vào năm 2016 như cách cung cấp tin tức bảo hiểm và hỗ trợ tài chính cho người nông dân bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ thiên nhiên. 

Các vấn đề được sắp xếp rành mạch và có thể giải trình hành vi tham nhũng và bảo mật thông tin đều được xây dựng bởi các cơ quan bao gồm việc vận hành hệ thống. White paper định nghĩa các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain và hệ thống uy tín có thể vượt qua được các rào cản.

Whitepaper viết: 

“Chương trình bảo hiểm theo cụm phục vụ như phương pháp thích hợp nhằm nhấn mạnh tính hiệu quả hiện tại của hệ thống kế thừa khi đối mặt với việc giải quyết các quá trình vận hành doanh nghiệp đa phương.” 

Bên cạnh đó: 

“Nếu một chủ thể của tổ chức tự động vận hành doanh nghiệp trong hệ thống phi tập trung và không tức thì vì nhiều lý do, kiến trúc dựa trên blockchain sẽ trở nên cấp bách.” 

Các nhà quản lý của Ấn Độ có những cảm xúc đa chiều về tiền điện tử, nhưng họ lĩnh hội công nghệ blockchain. Đầu năm nay, tổ chức quốc gia về chuyển đổi của Ấn Độ, pháp nhân chính phủ, đưa ra báo cáo rằng việc tìm ra vai trò của blockchain trong việc cải thiện chất lượng doanh nghiệp, xã hội và chính phủ đã tác động đến cấp quốc gia.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch bởi: tapchiso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan