04:55 08-12-2021 169 lượt xem

Stitch Fix, PagerDuty, Dave & Buster’s và hơn thế nữa

Stitch Fix, PagerDuty, Dave & Buster’s và hơn thế nữa

Kiểm tra các công ty đạt tiêu đề sau khi chuông:

Stitch Fix – Cổ phiếu của công ty mua sắm cá nhân trực tuyến đã tăng 19% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo quý tài chính thứ hai yếu kém và hướng dẫn doanh thu cả năm. Stitch Fix cũng bỏ lỡ các ước tính cho các khách hàng đang hoạt động trong quý đầu tiên tài chính của mình. Tuy nhiên, công ty đã đánh bại các kết quả kinh doanh hàng quý.

PagerDuty – Cổ phiếu của công ty phần mềm này đã tăng 12% trong giao dịch kéo dài sau khi PagerDuty báo cáo khoản lỗ 7 cent / cổ phiếu, đứng đầu ước tính mức lỗ 9 cent / cổ phiếu, theo Refinitiv. Công ty đạt doanh thu 71,8 triệu USD, cao hơn mức 70,0 triệu USD dự báo. PagerDuty cũng đã báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi và hướng dẫn doanh thu cho quý IV.

Dave & Buster’s – Cổ phiếu của công ty trò chơi điện tử tăng khoảng 6% sau giờ giao dịch sau khi báo cáo thu nhập quý 3 tốt hơn mong đợi. Theo Refinitiv, thu nhập được báo cáo của Dave & Buster là 21 cent / cổ phiếu, cao hơn 8 cent so với ước tính. Công ty cũng cho biết sự phục hồi kinh doanh đã tăng cường trong năm tuần đầu tiên của quý IV.

ChargePoint Holdings – Cổ phiếu của Charge Point Holdings giảm gần 4% trong giao dịch kéo dài sau khi báo cáo khoản lỗ 21 cent / cổ phiếu. Theo Refinitiv, công ty đã báo cáo doanh thu 65,0 triệu USD, cao hơn mức 64,8 triệu USD ước tính.

Nguồn: CNBC
Dịch bởi: tapchiso.com

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan