08:00 21-10-2017 349 lượt xem

Bill Gates: Gates Foundation ra mắt giải pháp thanh toán di động dựa trên Blockchain

Bill Gates: Gates Foundation ra mắt giải pháp thanh toán di động dựa trên Blockchain
Quỹ Bill và Melinda Gates đã đưa ra phần mềm thanh toán Mojaloop mở để cung cấp một lớp tương hợp giữa các định chế tài chính, các nhà cung cấp thanh toán và các công ty khác cung cấp các dịch vụ thanh toán cho người nghèo và những người không có ngân hàng trên khắp thế giới. Hệ thống thanh toán di động sử dụng công nghệ Interledger được phát triển bởi công nghệ Ripple của công nghệ phân / phân vùng (DLT). Theo phó giám đốc dịch vụ tài chính cho người nghèo, Kosta Peric, phần mềm mới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng tương tác của thanh toán số. Ông cũng đã đưa ra lời mời các nhà đầu tư trong ngành ngân hàng và thanh toán để kiểm tra hệ thống. Với Mojaloop, các đối tác công nghệ của chúng tôi cuối cùng đã đạt được một giải pháp có thể áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào và chúng tôi mời các ngân hàng và ngành thanh toán khám phá và thử nghiệm công cụ này . " Đối tác khác Bên cạnh Ripple, nền tảng cũng được hỗ trợ bởi một số công ty công nghệ tài chính trong việc phát triển phần mềm. Ứng dụng này được phát triển theo Dự án Cấp bậc Một (Level One Project), là một chương trình bảo trợ cho công việc của Quỹ với những người nghèo, không có ngân hàng, cho phép nó phát triển bởi công nghệ Blockchain. Theo dự án, một số nhà cung cấp công nghệ điện thoại di động, cụ thể là Huawei, Ericsson, Mahindra Comviva và Telepin, đã góp phần phát triển một giao diện lập trình ứng dụng mở (API) nhằm đẩy nhanh tốc độ tích hợp các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán số. Các công trình của Gates Foundation dựa trên Blockchain Quỹ Bill và Melinda Gates đã khám phá những cách để sử dụng công nghệ Blockchain trong Dự án Cấp Một kể từ năm 2015. Trong số những sáng kiến ​​này có thể sử dụng công nghệ này để nối kết hoặc nối các hệ thống tài chính không kết nối với Internet.

Dịch bởi: https://tienkythuatso.com

Nguồn: cointelegraph.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan