16:20 01-09-2017 55 lượt xem

Mạng lưới Bitcoin cash bước sang một tháng tuổi và tiếp tục tiến về phía trước

Mạng lưới Bitcoin cash bước sang một tháng tuổi và tiếp tục tiến về phía trước
Đợt phân tách của bitcoin vào ngày 1 tháng 8, đã tạo ra đồng tiền mã hóa và mạng lưới Bitcoin Cash (BCH), vừa tròn một tháng tuổi vào thứ sáu hôm nay.   Giá trị thị trường của đồng tiền kỹ thuật số thấp hơn so với tuần trước và hashrate của mạng lưới đã giảm đáng kể vì nó hiện có lợi hơn so với đào từ chuỗi gốc.   Vào thời điểm bàiviết chuỗi BCH đã xử lý được 5737 khối kể từ khi phân / blockchain. Hiện tại, BCH là chuỗi dài nhất trước BTC với 1504 khối, và độ khó trong việc đào chỉ còn 13% so với độ khó của chuỗi gốc.   Tuy nhiên, giá mỗi BTC đã tăng theo cấp số nhân lên mức cao mới mọi thời đại, và hiện tại lợi nhuận từ việc khai thác đã tăng lên 25%.   Do đó, nhiều mỏ khai thác đã chuyển trở lại chuỗi BTC và chỉ có bảy pool còn lại trong chuỗi BCH. Bốn pool "nổi tiếng" vẫn đang xử lý các khối BCH bao gồm pool Bitcoin.com, Viabtc, Antpool và BTC.top. Ba pool khai thác 'không xác định' hiện đang chiếm một phần lớn trong mạng lưới, và xử lý 72% trong số 144 khối cuối cùng. Các BCH hashrate hiện đang hoạt động chỉ một nửa exahash như hầu hết các pool đang quay trở lại với chuỗi gốc.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan