12:00 08-04-2018 719 lượt xem

Ngân hàng Trung ương Nam Phi thành lập cơ chế tự điều tiết để kiểm soát ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương Nam Phi thành lập cơ chế tự điều tiết để kiểm soát ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số

Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) đang thành lập một tổ chức tự quản lý để kiểm soát sự phát triển của tiền kỹ thuật sô và fintech ở nước này, nhà xuất bản tin tức Finextra cho biết vào ngày 4 tháng 4.

SARB hiện không giám sát hoặc điều chỉnh các đồng tiền kỹ thuật số, nhưng vì lợi ích của việc đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và ngăn ngừa rủi ro, họ đã lựa chọn thành lập một đơn vị điều tra nhằm giám sát sự phát triển trong ngành.

Bridget King, giám đốc ngân hàng của ngân hàng trung ương, nói rằng tổ chức tự điều hành (SRO) sẽ là một cơ quan phi nhà nước có thẩm quyền thiết lập các quy tắc, chỉ thị và tiêu chuẩn riêng của mình. Nó sẽ có các biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ hệ thống trong khi cho phép ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số đang phát triển của Nam Phi vẫn duy trì được sự cạnh tranh toàn cầu. King nói:

"Việc điều tiết các đồng tiền kỹ thuật số sớm có thể có hậu quả tiêu cực trong việc hạn chế sự tăng trưởng và đổi mới của ngành. Ngoài ra, nếu luật pháp được soạn thảo dựa trên công nghệ hiện tại, vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng, có nguy cơ là công nghệ có thể đã chuyển hoá quá nhiều vào thời điểm pháp luật được ban hành, rằng luật pháp đã lỗi thời hoặc yêu cầu phải cập nhật gần như ngay lập tức để phù hợp với công nghệ mới nhất. "

Đơn vị điều tra, được gọi là Dự án Khoka, sẽ bắt đầu bằng cách kiểm tra việc sử dụng DLT (Công nghệ Ledger Phân tán) như là một phương pháp để xử lý các khoản thanh toán điện tử an toàn. Với mục đích này, ngân hàng đang đưa ra một chứng minh khái niệm (POC) để nhân rộng thanh toán bù trừ và thanh toán liên ngân hàng sử dụng Quorum, một hệ thống dựa trên Ethereum Blockchain. SARB tuyên bố:

"Mục đích của dự án này là để đạt được một hiểu biết thực tế về DLT thông qua sự phát triển của một PoC hợp tác với ngành ngân hàng. Mục tiêu của POC là sao chép thanh toán bù trừ và thanh toán liên ngân hàng trên một DLT, điều này sẽ cho phép SARB và ngành công nghiệp cùng nhau đánh giá những lợi ích tiềm ẩn và rủi ro của DLT. "

Vào tháng 12 năm ngoái, Dịch vụ Doanh thu Nam Phi (SARS) thông báo họ sẽ tìm hiểu các phương pháp dò tìm các giao dịch tiền tệ kỹ thuật số dùng để trốn thuế.

Vào tháng 1 năm 2018, SARB thông báo thành lập một nhóm đặc nhiệm fintech sẽ xem xét lập trường của ngân hàng đối với tiền kỹ thuật số và giải quyết các vấn đề về quản lý, bao gồm các rủi ro thanh toán bù trừ và thanh toán, chính sách tiền tệ, các kết quả kiểm soát trao đổi và ổn định tài chính.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan