10:00 21-04-2018 721 lượt xem

Các cuộc bầu cử của MEPs ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn về buôn bán tiền kỹ thuật số

Các cuộc bầu cử của MEPs ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn về buôn bán tiền kỹ thuật số

Các thành viên của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ các cải cách chống rửa tiền của EU, bao gồm quy định chặt chẽ hơn đối với tiền kỹ thuật số, 574 phiếu thuận trên 13 phiếu chống và 60 phiếu trống, theo thông cáo báo chí EUP ngày 19 tháng 4.

Thoả thuận này được gọi là "5AMLD", là bản cập nhật thứ 5 về hướng dẫn chống rửa tiền của EU. Nó được đưa ra sau cuộc tấn công khủng bố vào năm 2015 và 2016 ở Paris và Brussels, cũng như các lỗ hổng của Panama Paper.

Những cải cách mới tăng cường các quy tắc minh bạch để ngăn chặn việc che giấu các Quỹ quy mô lớn, với các quy định cụ thể để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền kỹ thuật số.

5AMLD yêu cầu các nhà cung cấp trao đổi tiền kỹ thuật số và nhà cung cấp ví tiền của người gửi tiền để áp dụng các kiểm soát của khách hàng cần kiểm tra, đăng ký và cũng gây áp lực lên các công ty tín thác và các công ty kinh doanh để tiết lộ những người nắm giữ tiền kỹ thuật số.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng các cải cách là một nỗ lực để dập tắt việc giấu tên trong lĩnh vực giao dịch tiền kỹ thuật số.

MEP Krišjānis Kariņš bình luận:

"Những người phạm tội sử dụng ẩn danh để rửa tiền thu được bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố. Luật này giúp giải quyết các mối đe dọa đối với công dân và khu vực tài chính của chúng tôi bằng cách cho phép tiếp cận nhiều hơn tới thông tin về người đứng đằng sau các công ty và bằng cách thắt chặt các quy tắc điều chỉnh tiền kỹ thuật số".

Nói rộng hơn, các cải cách cho phép quyền truy cập vào dữ liệu về chủ sở hữu có lợi của các công ty, ủy thác và các sắp xếp tương tự cho bất cứ ai có thể chứng minh được "lợi ích hợp pháp", bao gồm công dân, nhà báo điều tra và các tổ chức phi chính phủ. Bên cạnh luật về minh bạch dữ liệu, 5AMLD đề xuất các biện pháp cứng rắn hơn chống lại trốn thuế.

Các quốc gia thành viên EU sẽ có 18 tháng để chuyển đổi các chỉ thị cập nhật thành luật quốc gia.

Vào tháng 1, Cointelegraph đã điều hành một chuyên gia, đánh giá các sửa đổi liên tục của EU đối với luật pháp AML đối với việc kinh doanh tiền kỹ thuật số trong một bối cảnh quốc tế.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan