12:00 08-11-2018 617 lượt xem

Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: DLT có thể giúp các nhà quản lý giám sát thị trường tốt hơn.

Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: DLT có thể giúp các nhà quản lý giám sát thị trường tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Tương lai Hàng hóa Mỹ (CFTC), Christopher Giancarlo cho biết trong một bài phát biểu ngày 7 tháng 11 rằng các tiến bộ công nghệ, bao gồm Công nghệ  phân tán (DLT) có thể giúp các nhà quản lý giám sát tốt hơn thị trường giao dịch.

Giancarlo đã có bài phát biểu mang tên “Quy định định lượng: Quy chế thị trường hiệu quả trong kỷ nguyên kỹ thuật số” tại hội thảo tuần lễ FinTech tại Trường Luật Đại học Georgetown. Chủ tịch đã đề cập đến các công nghệ kỹ thuật số mới nổi như DLT, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu tự động và trí tuệ nhân tạo (AI) và tác động của chúng đến thị trường giao dịch và bối cảnh tài chính.

Về việc áp dụng các công nghệ này vào thị trường giao dịch, Giancarlo nói rằng “chúng ta bắt đầu thấy một thế giới mà phần lớn các nhiệm vụ tiêu chuẩn được quản lý bởi máy móc”, kết hợp với DLT, tự động hóa giúp giảm chi phí và cải thiện giao dịch, xử lý, thanh toán bù trừ và giải quyết công việc.

Giancarlo cho rằng các công nghệ tính toán bậc cao có thể sẽ trở nên “phổ biến” đối với các thị trường phái sinh hàng hóa và tài chính. Ông nói rằng CFTC và các nhà quản lý khác sẽ phải theo kịp với sự tiến bộ của AI để thành công.

Giancarlo cũng chỉ ra rằng Ủy ban phải chủ động trong việc thu thập dữ liệu quy định, phân tích tự động và ứng dụng chính sách theo định hướng dữ liệu, và cuối cùng trở thành “điều chỉnh định lượng”.

Nói về những thách thức được đưa ra bởi tự động hóa dữ liệu và máy móc và tác động của chúng lên thị trường lao động, Giancarlo khẳng định rằng “là một bộ điều chỉnh định lượng không có nghĩa là thay thế phán đoán của con người và tình báo thị trường; bên cạnh đó nó có nghĩa giúp củng cố thị trường".

“Điều này có nghĩa là giải phóng nhân viên của cơ quan khỏi các nhiệm vụ có giá trị lặp lại và thấp để tập trung vào các hoạt động có giá trị cao đòi hỏi sự phán xét chuyên môn và kiến ​​thức của họ. Nó có nghĩa là sắp xếp chất lượng dữ liệu hiệu quả và phân tích về mặt thuật toán mà trên đó đánh giá của con người có thể được triển khai, khai thác và mở rộng".

Chủ tịch đề xuất rằng DLT sẽ giúp các nhà quản lý phân tích dữ liệu, kết quả trong thế giới thực và thành công trong việc đáp ứng các mục tiêu quy định, "chứ không phải dựa vào các quy tắc và quy định tĩnh được đưa ra mà không biết hậu quả hoặc kết quả nó sẽ tác động trên thị trường.

Ông nói thêm:

"Chúng tôi cũng có thể hình dung ngày các luật lệ được số hoá, sự tuân thủ ngày càng được tự động hóa hoặc được xây dựng thành hoạt động kinh doanh thông qua các hợp đồng thông minh và báo cáo điều chỉnh được đáp ứng thông qua các mạng DLT thời gian thực".

Vào tháng 7, Giancarlo đã vạch ra mối quan tâm của công ty về công nghệ blockchain, nhấn mạnh sự cần thiết của các thủ tục thích hợp để cho phép CFTC kiểm tra công nghệ blockchain tiên tiến cho các trường hợp sử dụng trong tương lai. Chủ tịch nói rằng cần có một quy trình hợp pháp, nhanh chóng về việc / sẻ thông tin giữa cơ quan và các nhà sáng tạo fintech, "đặc biệt là trong lĩnh vực blockchain."

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan