12:06 31-03-2018 528 lượt xem

Cisco phát triển truyền thông doanh nghiệp thông qua Blockchain bằng việc yêu cầu bằng sáng chế

Cisco phát triển truyền thông doanh nghiệp thông qua Blockchain bằng việc yêu cầu bằng sáng chế

Cisco, nhà tiên phong trên thế giới về CNTT và mạng, đang phát triển một phương thức truyền thông doanh nghiệp dựa trên công nghệ Blockchain, theo một đơn xin cấp bằng sáng chế của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) ngày 29 tháng 3.

Trong ứng dụng, công ty mô tả cách Blockchain có thể đảm bảo tin nhắn nhóm tin cậy và bảo mật hơn, / sẻ tệp tin và theo dõi lịch sử thành viên. Công nghệ trong sáng chế dự định giải quyết những thách thức chung mà các nhóm tin nhắn quảng cáo phải đối mặt:

"Thành viên nhóm được thành lập, truyền đạt, cập nhật và bảo vệ khỏi những hành vi giả mạo trái phép là những vấn đề thường gặp mà một trong những doanh nghiệp hiện nay chưa thể có được, đây sẽ là chiến lược có hiệu quả trong bối cảnh nhóm năng động, phân quyền và tự tổ chức."

"Phương pháp này cho phép định nghĩa nhóm quảng cáo theo phân cấp, cập nhật thành viên năng động và phân quyền, / sẻ mở, chống lại sự giả mạo, và theo dõi lịch sử thành viên."

Phương pháp này đề xuất thiết lập một mạng được bảo vệ bằng cách sử dụng các khóa mật mã. Chỉ những thành viên được ủy quyền mới được phép tham gia trò chuyện nhóm dựa trên mạng lưới phân quyền nói trên.

Khối nguồn gốc, "khối block ban đầu để thành lập nhóm", được tạo ra bởi người tham gia đầu tiên. Tất cả các hành động của cuộc trò chuyện, bao gồm thêm và xóa thành viên vào cuộc trò chuyện, sẽ được ghi lại trong các khối tiếp theo. Các ứng dụng có thể khác của công nghệ này đề nghị không chỉ tin nhắn văn bản mà còn / sẻ tập tin và thậm chí cả các phương tiện truyền thông trực tuyến:

"Tóm lại, trình bày ở đây là một phương pháp để đạt được sự cho phép trong các truyền thông nhóm doanh nhiệp theo một danh sách được sắp xếp các khối dữ liệu đại diện cho một tài khoản chronological theo thời gian cập nhật thành viên nhóm ... Có rất nhiều ứng dụng của các kỹ thuật này. cho phép mã hóa toàn bộ các tin nhắn tức thì, / sẻ nội dung và phương tiện truyền thông trực tiếp. Điều này rất hữu ích trong việc phát triển một giao thức hoặc ứng dụng được thiết kế để cho phép truyền thông nhóm doanh nghiêp ".

Được đệ trình vào tháng 12 năm 2017, tài liệu này là sự tiếp nối của một ứng dụng trước, nơi mà Cisco đề xuất áp dụng Blockchain để theo dõi các thiết bị Internet of Things (IoT).

Việc xuất bản đơn đăng ký sáng chế có thể cấp cho người nộp đơn một số quyền tạm thời đối với công nghệ đó. Nếu bằng sáng chế được cấp, người nộp đơn có thể nhận được một khoản nhuận bút hợp lý cho hoạt động vi phạm xảy ra kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế đến ngày phát hành bằng sáng chế.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan