12:00 06-06-2018 640 lượt xem

CNBC: Google tìm kiếm Bitcoin giảm 75% kể từ đầu năm 2018.

CNBC: Google tìm kiếm Bitcoin giảm 75% kể từ đầu năm 2018.

Theo nghiên cứu từ Google Trend, tìm kiếm trên web cho từ “Bitcoin” đã giảm 75% kể từ đầu năm 2018, giảm một nửa chỉ trong ba tháng qua, CNBC báo cáo ngày 4 tháng 6.

Đồng sáng lập của Datatrek Research và nhà phân tích Bitcoin Wall Street, George Colas, trích dẫn bởi CNBC, liên kết sự sụt giảm trong tìm kiếm trên web với mức giá của Bitcoin đã giảm tương tự khoảng 50% trong năm nay. Trong một email cho khách hàng của mình, Colas nói thêm rằng "[Bitcoin] cần một câu chuyện mới để tái lập sự chú ý toàn cầu".

Google Trend phân tích các giai đoạn phổ biến khác nhau của một số tìm kiếm trên web nhất định. Giá trị 100 được lấy làm mức độ phổ biến cao nhất cho một cụm từ tìm kiếm cụ thể. Vào đầu tháng Giêng, mức phổ biến của Bitcoin là 37, giảm xuống mức thấp nhất là 9 vào đầu tháng Sáu.

Colas cũng đề cập đến số lượng ví Bitcoin được tạo mới bị giảm dần, so sánh thời gian hiện tại với quý cuối cùng của năm 2017, khi giá Bitcoin gần 20.000 USD.

Sự tăng trưởng về số lượng ví mới trong năm 2018 cho đến nay chỉ là 3,7% trong khi vào cuối năm 2017 nó tăng 7,6% hàng tháng.

“Tốc độ tăng trưởng của ví Bitcoin cần phải là +5%/tháng để thấy sự tăng giá có ý nghĩa”.

Các tìm kiếm của Google cho các tiền kỹ thuật số khác cũng đang bị suy giảm, theo CNBC. Ethereum - tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường - đã giảm 70% kể từ đầu năm 2018, Bitcoin Cash đã mất 82% và XRP giảm 87%.

Tuy nhiên, đồng tiền kỹ thuât số lớn thứ năm của EOS đã tăng 97% vào năm 2018. CNBC đã liên kết điều này với những nỗ lực gây quỹ gần đây của công ty.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan