10:00 03-06-2018 639 lượt xem

Cơ quan lập pháp bang New York đề xuất tạo ra lực lượng đặc nhiệm tiền kỹ thuật số.

Cơ quan lập pháp bang New York đề xuất tạo ra lực lượng đặc nhiệm tiền kỹ thuật số.

Ủy ban ngân hàng của cơ quan lập pháp tiểu bang New York đã bỏ phiếu vào ngày thứ tư 30 tháng 5 để tiến hành một dự luật có thể tạo ra một lực lượng đặc nhiệm tiền tệ kỹ thuật số. Lực lượng đặc nhiệm sẽ nghiên cứu các tác động tiềm tàng của việc thực hiện các giao dịch tiền kỹ thuật số trên thị trường tài chính ở bang New York.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ thành lập một nhóm gồm chín thành viên sẽ được yêu cầu nộp báo cáo cho thống đốc, chủ tịch tạm thời của thượng viện và diễn giả của hội đồng vào tháng 12 năm 2019. Trong khi chuẩn bị báo cáo, nhiệm vụ lực lượng có thể được báo cáo với bất kỳ tổ chức, tổ chức chính phủ hoặc ban ngành nào.

Theo luật, báo cáo sẽ nghiên cứu tác động của các quy định về phát triển tiền tệ kỹ thuật số và ngành công nghiệp Blockchain trong tiểu bang, việc sử dụng hiệu ứng tiền kỹ thuật số trên biên nhận thuế địa phương và tính minh bạch của thị trường tiền tệ kỹ thuật số.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm sẽ được yêu cầu cung cấp số lượng tiền tệ kỹ thuật số và trao đổi hoạt động ở bang New York, thông tin về các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này, và mức tiêu thụ năng lượng cần thiết cho hoạt động khai thác mỏ.

Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ cung cấp “đánh giá các luật và quy định về tiền kỹ thuật số được sử dụng bởi các quốc gia khác, chính phủ liên bang, nước ngoài và các tổ chức chính trị và kinh tế nước ngoài để điều tiết thị trường”.

Tuần trước, các nhà quản lý chứng khoán nhà nước và tỉnh bang của Hoa Kỳ và Canada đã mở đầu cuộc thăm dò vào các chương trình đầu tư tiền kỹ thuật số có khả năng gian lận. Hiệp hội quản trị chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) cho biết thăm dò đang tập trung vào các dịch vụ ICO đáng ngờ. Các nhà quản lý từ trên 40 khu vực pháp lý đã khởi xướng tối đa 70 cuộc điều tra, với nhiều báo cáo được đưa ra trong các tuần tiếp theo. Đầu năm nay, NASAA đã đưa ra một cảnh báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến tiền kỹ thuật số và ICO.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan