09:00 25-11-2020 200 lượt xem

ETH 2.0 được xác nhận ra mắt vào ngày 1 tháng 12, vài giờ trước kỳ hạn đặt ra

ETH 2.0 được xác nhận ra mắt vào ngày 1 tháng 12, vài giờ trước kỳ hạn đặt ra

Chỉ còn 9 giờ nữa, Deposit Contract của Ethereum sẽ đạt đến ngưỡng 524.288 Ether -  Beacon Chain Genesis của ETH 2.0 sẽ được khóa cho đến ngày 1 tháng 12.

Beacon Chain Genesis của ETH 2.0 đã được xác nhận ra mắt vào ngày 1 tháng 12 sau khi 524.288 Ether từ 16.384 người xác thực được chuyển thành công vào Deposit Contract ETH 2.0 tính từ khi nó bắt đầu hoạt động vào ngày 4 tháng 11.

Bất chấp những lo ngại ban đầu về việc tham gia staking ở mức thấp, việc chuyển sang Deposit Contract đã tăng một cách nhanh chóng trong những ngày qua - trong vòng 14 giờ qua đã có hơn 200.00 ETH được chuyển vào hợp đồng này.

Beacon Chain Genesis của ETH 2.0 đang được thiết lập để đi vào hoạt động vào ngày ra mắt sớm nhất ngày 1 tháng 12; tức là sau khi Deposit Contract đạt ngưỡng, bảy ngày sau Genesis sẽ đi vào hoạt động. 

Trước khi ETH 2.0 đạt đến giai đoạn 1.5 - giai đoạn này cho phép hợp nhất mạng chính Ethereum với chuỗi beacon của ETH 2.0 và môi trường dùng chung-  thì người tham gia Genesis sẽ không được phép rút coin của mình. Những người nắm giữ coin đang chờ đợi một bên thứ ba cho ra mắt dịch vụ staking cho phép rút coin mặc những nguy cơ tiềm ẩn về scam.

Trong vòng 9 giờ trước kỳ hạn đã đặt ra, Deposit Contract sẽ đạt ngưỡng của nó. 

Nguồn: cointelegraph.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa: ETH, Ethereum,
Bài viết liên quan