20:22 05-03-2018 245 lượt xem

Nga muốn phát triển một hệ thống Blockchain ổn định dành riêng cho chính phủ

Nga muốn phát triển một hệ thống Blockchain ổn định dành riêng cho chính phủ

Thứ trưởng bộ Truyền Thông và Xã Hội Nga là ông Alexei Kozyrev cho biết để công nghệ Blockchain được thông qua ở cấp chính phủ thì trước hết cần phải có một nền tảng quản lý chặt chẽ không chỉ liên quan đến thị trường tiền điện tử và ngành công nghiệp đào. Theo như hãng tin RS đưa tin hôm 1 tháng 3.

Nga cần phát triển một hệ thống Blockchain dành riêng cho chính phủ

Thứ trưởng Alexei Kozyrev khẳng định tại diễn đàn Kritposredsa rằng sự triển khai công nghệ Blockchain sâu rộng sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề mang tính dài hạn về việc lưu trữ và bảo vệ các dữ liệu cá nhân. Ông bổ sung thêm rằng để đạt được yêu cầu này thì nền tảng mới phải được thống nhất và phổ quát.

“Các giải pháp và nền tảng công nghệ Blockchain tại các tổ chức hiện tại rất mất ổn định. Theo dữ liệu từ Tokendata, hơn 50% nền tảng Blockchain được tạo ra đã bị phá sản hoặc ngưng hoạt động. Nếu chúng ta đang nói đến áp dụng Blockchain vào chính phủ thì rõ ràng không thể sử dụng các nền tảng này do các tổ chức và hiệp hội thương mại tạo ra, bởi vì các nền tảng này không đáng tin cậy. Do vậy chúng ta nên tự tạo một nền tảng riêng cho mình”.

Chính phủ Nga cũng đã thể hiện mối quan tâm đặc biệt với công nghệ Blockchain đặc biệt là trong năm qua. Vào đầu tháng 12 năm 2017, chính phủ Nga đã đưa công nghệ Blockchain và kiểm thử trong hệ thống phiếu bầu để tăng cường tính minh bạch.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan