10:30 18-09-2018 440 lượt xem

Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ hướng đến giải quyết Blockchain tại Diễn đàn sắp tới.

Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ hướng đến giải quyết Blockchain tại Diễn đàn sắp tới.

Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ (ANSI) sẽ thảo luận về các vấn đề về Blockchain và trí thông minh nhân tạo (AI) tại Diễn đàn các vấn đề pháp lý và thành viên, theo thông báo được công bố ngày 17 tháng 9.

ANSI là một cơ sở phi lợi nhuận tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ bao gồm hơn 125.000 công ty, với các tổ chức quốc tế, các cơ quan học thuật và chính phủ, và các tập đoàn trong số các thành viên của nó. Viện không phát triển các tiêu chuẩn, nhưng quản lý và điều phối hệ thống đánh giá sự phù hợp và tiêu chuẩn tự nguyện của Hoa Kỳ.

Tại diễn đàn sắp tới mang tên “Trao quyền - đổi mới: Công nghệ lái xe các giải pháp thực tế”, người tham dự sẽ tập trung vào các mối quan tâm về pháp lý và đạo đức và khám phá các ứng dụng cụ thể của công nghệ Blockchain và AI.

Theo thông báo, các chuyên gia từ các ngành khác nhau như chăm sóc sức khỏe, vận chuyển, an toàn thực phẩm và những người khác sẽ thảo luận về việc triển khai Blockchain và AI, có thể là các tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp có thể tạo thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ này.

Trước đây, ANSI thiết lập một số tiêu chuẩn cấp quốc tế, bao gồm việc thực hiện chuẩn gốc của ngôn ngữ C, tiếp tục trở thành ANSI C và chuẩn ngôn ngữ lập trình máy tính đầu tiên “American Standard Fortran”, được gọi là “FORTRAN 66.”

Một trong chín bảng tiêu chuẩn của Viện, Hợp tác phối hợp tiêu chuẩn năng lượng hạt nhân (NESCC), nhằm xác định và phục vụ cho nhu cầu tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp hạt nhân.

Gần đây, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố một báo cáo được gọi là "Khối Xây dựng (chuỗi) cho một Hành tinh Tốt hơn", nơi nó đã phác thảo hơn 65 trường hợp sử dụng Blockchain để giải quyết những thách thức “bức xúc nhất” về môi trường . Theo báo cáo, bước quan trọng tiếp theo trong việc giới thiệu các ứng dụng Blockchain để bảo vệ môi trường là thiết lập hệ sinh thái Blockchain “chịu trách nhiệm” và “toàn cầu”, trái ngược với việc tài trợ các dự án riêng biệt, riêng lẻ.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa: Blockchain News, USA
Bài viết liên quan