10:00 25-05-2018 761 lượt xem

Dịch vụ dự án của Liên Hợp Quốc Arm Partners với IOTA để 'xúc tiến' nhiệm vụ của nó với Blockchain.

Dịch vụ dự án của Liên Hợp Quốc Arm Partners với IOTA để 'xúc tiến' nhiệm vụ của nó với Blockchain.

Liên hợp quốc đã ký một biên bản ghi nhớ với IOTA nền tảng Blockchain để tìm hiểu xem công nghệ có thể tăng hiệu quả như thế nào, hai bên đã xác nhận ngày 22 tháng 5.

Trong một thông cáo báo chí về quan hệ đối tác, trong đó có Văn phòng Liên hợp quốc về Dịch vụ Dự án (UNOPS), tổ chức cho biết trọng tâm là cắt giảm trung gian bằng cách sử dụng Blockchain.

“Chúng tôi / sẻ một tầm nhìn nơi máy móc, thiết bị, cảm biến và con người kết nối và giao tiếp với nhau - đó là thế giới của 'Công nghiệp 4.0”.  Yoshiyuki Yamamoto, Cố vấn đặc biệt của UNOPS về Công nghệ Blockchain giải thích:

“Khai thác công nghệ cho phép các quy trình này hoạt động đồng thời, mà không cần trung gian, sẽ giúp đẩy nhanh nhiệm vụ của chúng tôi như một tổ chức.”

Cùng với IOTA, tổ chức cũng sẽ cung cấp "hội thảo đào tạo" và "hội thảo lãnh đạo tư tưởng", ngoài "phát triển các chứng minh khái niệm cụ thể để mang lại hiệu quả cao hơn cho các lĩnh vực cụ thể của UNOPS."

Động thái này đánh dấu một sự thực thi hơn nữa của Blockchain tại LHQ, đã tìm cách triển khai nó trên nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây.

Vào tháng 11 năm 2017, một quan hệ đối tác với Mạng lưới Nhận dạng Thế giới đã chứng kiến ​​việc tạo ra một hệ thống nhận diện kỹ thuật số để chống lại nạn buôn bán trẻ em, trong khi trước đó vào tháng 6, Liên Hợp Quốc đã sử dụng mạng của Ethereum để phân phối viện trợ quốc tế.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan