21:00 10-10-2017 391 lượt xem

Đối tác của Ấn Độ khởi động Blockchain cho Chương trình thí điểm đăng ký đất đai

Đối tác của  Ấn Độ khởi động Blockchain cho Chương trình thí điểm đăng ký đất đai
Nhà nước Ấn Độ Andhra Pradesh đang khởi động ChromaWay trên thí điểm đăng kí đất đai, cái mà sử dụng blockchain để theo dõi quyền sở hữu tài sản. Trong những tháng gần đây, chính phủ bang đã khám phá ra một số ứng dụng cho blockchain, và trong tháng 9 nó đã ký kết một hợp tác riêng với WISekey khởi động liên quan đến các giải pháp nhận dạng. Andhra Pradesh là một trong số các chính quyền khu vực ở Ấn Độ  xem xét các ứng dụng công nghệ cao và các hệ thống đăng ký đất đai - những hệ thống được sử dụng để theo dõi ai sở hữu tài sản nào - đã được các chính phủ khác trên toàn thế giới đánh giá là một trong những lĩnh vực mà công nghệ có thể dẫn tới cải tiến dịch vụ. Nền tảng thử nghiệm được xây dựng với ChromaWay có trụ sở tại Thụy Điển là một phần của sáng kiến Fintech Valley Vizag do nước Đông Nam Ấn Độ đưa ra. Theo các bên liên quan, theo ChromaWay, nó sử dụng một cuốn sổ cái phân phối ở mặt sau và một giao diện trực tiếp web-app, cung cấp "truy cập triệt để vào dữ liệu". J.A Chowdary, Tổng thư ký đặc biệt và cố vấn về công nghệ thông tin cho Bộ trưởng Andhra Pradesh, nói trong một tuyên bố:
"Blockchain là công nghệ của tương lai, nó sẽ không chỉ thay đổi cách chúng ta nhận thức các quy trình mà nó còn có khả năng biến đổi nền kinh tế. Tất nhiên, tất cả chúng ta vẫn chưa khám phá ra công nghệ này và do đó chính phủ Andhra Pradesh đã tham gia vào việc khởi động từ khắp nơi trên thế giới như Chromaway để chạy các bằng chứng về khái niệm trong các phòng ban của chính mình ".
Dự án này đại diện cho quan hệ đối tác công cộng mới nhất của ChromaWay. Cơ quan đăng ký đất đai Thụy Điển, Lantmäteriet, đã tiết lộ vào tháng Tư rằng họ đang làm việc với sự khởi đầu về sáng kiến đăng ký đất đai. Những người tham gia khác trong nỗ lực đó bao gồm các ngân hàng SBAB và Landshypotek, cũng như cơ quan tư vấn Kairos Future.

Dịch bởi: https://tienkythuatso.com

Nguồn: cointelegraph.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan