11:00 15-06-2018 604 lượt xem

Walmart được trao bằng sáng chế cho Hệ thống quản lý tiêu thụ năng lượng hỗ trợ tiền kỹ thuật số.

Walmart được trao bằng sáng chế cho Hệ thống quản lý tiêu thụ năng lượng hỗ trợ tiền kỹ thuật số.

Công ty bán lẻ khổng lồ Walmart của Mỹ đã giành được bằng sáng chế cho việc phát triển lưới điện hỗ trợ cho Bitcoin (BTC) hoặc đồng tiền kỹ thuật số khác , theo đơn đăng ký sáng chế được xuất bản vào ngày 14 tháng 6 bởi Cơ quan Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Hệ thống này được thiết kế để giúp các công ty quản lý tốt hơn mức tiêu thụ năng lượng và điều chỉnh nhu cầu về lưới điện bằng cách sử dụng Blockchain giao dịch được phân phối công khai. Walmart bước đầu nộp bằng sáng chế vào tháng 12 năm 2017.

Bằng sáng chế nói rằng cả hai gồm hộ gia đình và các tổ chức lớn có thể sử dụng một mạng lưới điện dựa trên Blockchain các thiết bị tiêu thụ năng lượng. Sau đó, họ có thể gán cho mỗi thiết bị một số tiền cụ thể vơi BTC hoặc bất kỳ tiền kỹ thuật số được chấp nhận nào khác, có thể được sử dụng để mua năng lượng từ một nhà cung cấp tiện ích. Tài liệu này giải thích thêm:

“Mỗi đơn vị tiền kỹ thuật số có thể đại diện cho một đơn vị hoặc một phần của một đơn vị năng lượng. Ví dụ, nếu 1 đơn vị tiền kỹ thuật số được thiết lập tương đương với 1 kWh, mô-đun giao diện nhà cung cấp 131 có thể nhận được tổng số tiền kỹ thuật số giới hạn là 800 cho một tháng để chi tiêu 800 kWh điện.”

Nó nói rằng các thiết bị trên mạng có thể / sẻ tiền giữa các thiết bị khác nếu một thiết bị vượt quá phân bổ tiền kỹ thuật số, để đảm bảo nó tiếp tục hoạt động trong thời hạn thanh toán. Hệ thống dựa trên Blockchain cũng sẽ cho biết thiết bị nào tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với các thiết bị khác.

Dựa trên cùng một nguyên tắc, các mạng có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu chúng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Khối lượng còn lại có thể được phân phối với các mạng khác hoặc có thể được lập trình để bán số tiền dư hoặc giữ nó cho thanh toán tiếp theo.

Bằng sáng chế nói rằng "việc sử dụng tiền kỹ thuật số có thể hoạt động độc lập với hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm, chẳng hạn như ngân hàng trung ương, hệ thống quản lý trung tâm hoặc cơ quan trung ương do nhà cung cấp năng lượng vận hành."

Walmart đã áp dụng cho các bằng sáng chế khác nhau để tích hợp công nghệ Blockchain vào chu kỳ chuỗi cung ứng, như dịch vụ ghi lại giao dịch mua của khách hàng trong sổ kế toán Blockchain, cho phép khách hàng bán lại các mặt hàng trên nền tảng bán hàng bằng cách sử dụng hồ sơ mua hàng. Bằng sáng chế “Gói thông minh” của Walmart sử dụng công cụ dựa trên khối chuỗi để theo dõi nội dung gói, điều kiện môi trường, vị trí và các chi tiết khác. Công ty cũng nhận được các nhà cung cấp để đưa thực phẩm vào một Blockchain, mà nó nói sẽ làm giảm chất thải, cũng như cải thiện quản lý ô nhiễm và minh bạch.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan