18:55 13-03-2018 136 lượt xem

Bộ trưởng tài chính Hà Lan: Cho phép tiền kỹ thuật số hoạt động, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ !

Bộ trưởng tài chính Hà Lan: Cho phép tiền kỹ thuật số hoạt động, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ !

Wopke Hoekstra, bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan đã thông báo cho Thượng viện và Hạ viện về kế hoạch của ông về hành động liên quan đến việc điều chỉnh các hoạt động của tiền điện tử, điều mà ông tuyên bố đang mở rộng và cần có sự điều chỉnh tốt hơn.

Trong một lá thư công khai, Hoekstra nói ông dự định làm việc với các nước châu Âu khác về vấn đề này, nhưng ông thừa nhận các quy định sẽ mất thời gian để phát triển. Hoekstra lưu ý rằng số công dân Hà Lan đã đầu tư vào các khoản tiền điện tử tăng lên trong năm qua, với khoảng nửa triệu hộ gia đình.

Cầu nối trong bảo vệ.

Cần phải đóng các khoảng trống giữa người tiêu dùng và nhà đầu tư, Hoekstra nói, nhưng hành động phải phù hợp với rủi ro. Ngoài ra phải đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, cũng như tính toàn vẹn của các công nghệ hỗ trợ các tiền điện tử, chẳng hạn như công nghệ sổ cái phân phối.

Các quốc gia châu Âu đã nhận ra nguy cơ của tiền điện tử như tiền gửi không được đảm bảo. Cũng có những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ chế điều tiết hiện tại cho tiền điện tử là không đầy đủ. Kết quả là Đức, Pháp và Ủy ban Châu Âu EC đã kêu gọi thảo luận. Hà Lan sẽ đóng vai trò tiên phong.

Hoekstra lưu ý rằng, do tiền điện tử không có ngân hàng trung tâm ủy quyền, lại là những đồng tiền đa quốc gia. Thêm vào đó, các quy định của quốc gia rất khó thực thi. Do đó ông tin rằng các biện pháp quốc tế là cần thiết.

Kế hoạch hành động.

Hoekstra sẽ là thành viên của Tổ công tác Hành động Tài chính, một tổ chức quốc tế, liên chính phủ, nhằm giải quyết nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy tắc chống rửa tiền áp dụng cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng áp dụng cho các sàn giao dịch cho tiền điện tử và các chứng từ lưu trữ.

Điều này có nghĩa là phải xác định các nghĩa vụ của người tiêu dùng cần kiểm tra, bao gồm cả nhận dạng của khách hàng. Ngoài ra các tổ chức tài chính phải đăng ký, tuân thủ các yêu cầu về độ tin cậy và phù hợp của các giao dịch bất thường cho Đơn vị Tình báo Tài chính Quốc gia.

Đối với các cơ quan chính phủ đầu tư tiền tệ, Hoesktra nói rằng các hướng đầu tư vào tiền điện tử của chính quyền địa phương được thiết lập trong Đạo luật Tài trợ của Chính quyền địa phương và các quy định khác.

Ông nói bản thân sẽ dành một phương pháp tiếp cận Châu Âu để điều chỉnh các ICO, mà ông có lưu ý có thể được sử dụng để tài trợ cho các sản phẩm mới, nhưng có tính chất đầu cơ.

Các thị trường phái sinh kêu gọi hành động.

Ông cũng sẽ tìm cách tiếp cận để giải quyết các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng nhị phân.

Về các sản phẩm phái sinh, đã có thể giao dịch các phái sinh Bitcoin kể từ khi sàn giao dịch Chicago Mercantile và Chicago Board of Option giới thiệu hợp đồng tương lai cho Bitcoin.

Các hợp đồng quyền chọn nhị phân cũng là các sản phẩm phái sinh có thể được sử dụng để suy đoán vì giá trị trong tương lai hoặc sự kiện của một công cụ đơn giản mà có thể là một đồng tiền điện tử nào đó.

AFM, cơ quan Hà Lan cho thị trường tài chính, và Cơ quan thị trường Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã bày tỏ sự bảo lưu ý kiến về việc bán các sản phẩm phái sinh, bao gồm hợp đồng quyền chọn nhị phân cho các nhà đầu tư không chuyên, với những rủi ro liên quan. Hoekstra nghĩ rằng điều quan trọng là các nhà quản lý phải đề cập đến việc bán những sản phẩm này cho các nhà đầu tư không chuyên, đặc biệt là có liên quan tới tiền điện tử.

Ông nói rằng ông sẽ hỗ trợ hành động nhanh chóng ở Hà Lan trong việc bán các sản phẩm phái sinh rủi ro (bao gồm cả tiền điện tử) để thu hút sự chú ý của các giám sát viên Châu Âu.

Ông cũng sẽ hỗ trợ cho AFM quyền phát hành các tuyên bố quảng cáo về các sản phẩm tài chính rủi ro như các hợp đồng quyền chọn nhị phân cho người tiêu dùng.

Hoekstra nói rằng ông hy vọng luật và các quy định có thể có hiệu lực vào cuối năm 2019.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan