13:30 20-08-2021 204 lượt xem

Bộ trưởng Tài chính Salvador: Bitcoin sẽ là tùy chọn

Bộ trưởng Tài chính Salvador: Bitcoin sẽ là tùy chọn

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Alejandro Zelaya, Bộ trưởng Tài chính Salvador, tuyên bố rằng việc sử dụng Bitcoin sẽ là tùy chọn hoàn toàn ở El Salvador. Tuy nhiên, điều này gây ra sự nhầm lẫn vì có vẻ mâu thuẫn với điều 7 của Luật Bitcoin đã được thông qua vào tháng 6. Bộ Luật này ghi rõ mọi tác nhân kinh tế sẽ phải chấp nhận bitcoin như một hình thức thanh toán.

Bộ trưởng Tài chính Salvador cho biết việc sử dụng Bitcoin sẽ là 'hoàn toàn tùy chọn'

Alejandro Zelaya, Bộ trưởng Tài chính Salvador, tuyên bố rằng việc sử dụng Bitcoin trong nước làm phương thức thanh toán sẽ hoàn toàn là tùy chọn và công dân không có nghĩa vụ phải tải ví do nhà nước cung cấp nếu họ không muốn. Các tuyên bố được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình địa phương. Tuy nhiên, điều này dường như mâu thuẫn với một trong những điều chính trong Luật Bitcoin. Điều bảy nói về việc chấp nhận bắt buộc bitcoin để thanh toán. Bài báo viết:

Mọi thực thể kinh tế phải chấp nhận bitcoin như một hình thức thanh toán khi bất kỳ ai dùng nó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, khi Zelaya được hỏi về sự mâu thuẫn có thể xảy ra và lý do tại sao họ không thay đổi bài báo, ông trả lời bằng cách hỏi một câu hỏi khác. Do đó, sự nhầm lẫn vẫn chỉ còn ba tuần trước khi luật được thiết lập để bước vào giai đoạn áp dụng.


Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho Luật Bitcoin được soạn thảo

Ngân hàng Dự trữ Trung ương El Salvador đã công bố bản dự thảo về một bộ tiêu chuẩn vào thứ Ba sẽ cho phép thực thi Luật Bitcoin tốt hơn. Dự thảo nêu chi tiết nhiệm vụ của các tác nhân kinh tế sẽ sử dụng bitcoin trong nền kinh tế Salvador. Việc trình bày tài liệu cũng gây xôn xao trong giới tiền điện tử quốc tế, vì nó quy định rằng các thực thể phải thiết lập cơ cấu tổ chức và chức năng để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố bao gồm áp dụng các biện pháp KYC.

Ngân hàng đã có khoảng thời gian tham vấn cho những thay đổi được đề xuất trong tài liệu, sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 9, chỉ một ngày trước khi luật có hiệu lực. Một số điều khoản của luật có thể thay đổi trong thời gian tham vấn. Tất cả những điều này đã gây ra cảm xúc lẫn lộn trong người dân Salvador, và một số người phản đối luật mới.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Francisco Gavidia, 77,5% người dân Salvador cho rằng việc áp dụng bitcoin như tiền pháp định là một quyết định sai lầm.

 

Phong Lữ (news.bitcoin)


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan