11:30 17-09-2021 128 lượt xem

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất áp dụng quy tắc bán tiền điện tử

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất áp dụng quy tắc bán tiền điện tử
Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất áp dụng tiền điện tử vào Luật Bán giả. Vì tiền điện tử được Sở thuế vụ (IRS) coi là tài sản, nên chúng hiện không phải tuân theo Luật Bán giả. Đề xuất này cố gắng đóng một lỗ hổng lớn về thuế tiền điện tử.
 
Tiền điện tử có trong đề xuất mới
 
Ủy ban về cách thức và phương tiện - ủy ban viết thuế chính của Hạ viện Hoa Kỳ- đã đề xuất áp dụng tiền điện tử vào Luật Bán giả vào thứ Hai. Nếu được thông qua, các quy tắc sẽ áp dụng cho các giao dịch tiền điện tử diễn ra sau ngày 31 tháng 12.
 
Điều khoản "Bán giả" nêu rõ:
 
Phần này bao gồm hàng hóa, tiền tệ và tài sản kỹ thuật số trong Luật Bán giả, một quy tắc chống lạm dụng được áp dụng cho cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. Luật Bán giả trong phần 1091 ngăn chặn người nộp thuế yêu cầu bồi thường các khoản lỗ thuế trong khi vẫn giữ lãi suất đối với tài sản thua lỗ.
 
Luật Bán giả được thiết kế nhằm ngăn chặn mọi người bán chứng khoán bị thua lỗ từ đó nhận được yêu cầu lợi ích về thuế. Bán giả xảy ra khi một cá nhân bán một chứng khoán bị thua lỗ và sau đó mua chứng khoán đó hoặc chứng khoán về cơ bản giống hệt nhau trong vòng 30 ngày.
 
Shehan Chandrasekera, người đứng đầu Chiến lược thuế tại công ty phần mềm thuế tiền điện tử Cointracker, nhận xét rằng với đề xuất Bán giả này, ủy ban “đang cố gắng thu hẹp lỗ hổng lớn về thuế tiền điện tử”. Anh nói rõ:
 
Vì tiền điện tử được coi là tài sản (IRS 2014-21), chúng không phải tuân theo Luật Bán giả. Điều này cho phép khả năng thu lỗ trong tiền điện tử cao hơn so với cổ phiếu. Bạn không phải đợi 30 ngày. Ủy ban Cách thức và Phương tiện đang cố gắng đưa tiền điện tử vào Luật Bán giả.
 
Theo Chandrasekera, "các quy định mới sẽ không loại bỏ lợi ích về thuế mà sẽ hoãn lại lợi ích về thuế."
 
Thu Hiền (news.bitcoin)

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan