10:11 08-04-2022 294 lượt xem

TA: Bitcoin ổn định trên 43 nghìn đô la, tại sao BTC có thể phục hồi cao hơn

TA: Bitcoin ổn định trên 43 nghìn đô la, tại sao BTC có thể phục hồi cao hơn
  • Bitcoin đã cố gắng duy trì trên vùng hỗ trợ $ 43,000.
  • Giá vẫn thấp hơn $ 45,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 43,650 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu điều chỉnh tăng nếu nó ổn định trên 43.800 đô la.

Giá Bitcoin hợp nhất

Giá Bitcoin kéo dài sự sụt giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $ 45,000. BTC thậm chí đã tăng đột biến dưới mức 43.000 đô la, nhưng phe bò bảo vệ nhiều mặt hơn.

Giá bắt đầu giao dịch trong phạm vi trên mức 43.000 đô la. Tuy nhiên, nó vẫn ở mức dưới 45.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó hiện đang giao dịch gần đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $ 43,650 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Rào cản chính đầu tiên là gần mức $ 43,830. Nó gần với mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm chính từ mức cao nhất $ 46,845 từ mức thấp $ 42,905.

Mức kháng cự tiếp theo có thể là gần $ 44,275, nơi giá có thể gặp khó khăn. Nếu có mức di chuyển trên $ 44,275, giá có thể kiểm tra mức $ 44,875. Nó ở gần mức thoái lui Fib 50% của mức giảm chính từ mức cao $ 46,845 từ mức thấp $ 42,905.

Source: BTCUSD on TradingView.com

Giá Bitcoin phải vượt qua ngưỡng kháng cự $ 44,875 và $ 45,000 để có được động lực tăng giá. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên vùng kháng cự $ 46,000. Mức kháng cự trung gian có thể gần mức $ 45,500.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự $ 44,875, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $ 43,000.

Hỗ trợ chính tiếp theo được nhìn thấy gần mức $ 42,900 hoặc mức thấp gần đây. Việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $ 42,900 có thể đẩy nhanh các khoản lỗ. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 42.200 USD trong thời gian tới. Hỗ trợ chính tiếp theo có thể là $ 42,000.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 43,000, tiếp theo là $ 42,000.

Các mức kháng cự chính – $ 43,875, $ 44,000 và $ 45,000.

Dịch bởi: tienkythuatso.com

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan