01:25 10-03-2022 200 lượt xem

Dubai áp dụng luật đầu tiên điều chỉnh tài sản ảo

Dubai áp dụng luật đầu tiên điều chỉnh tài sản ảo

Người cai trị Dubai, Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã ban hành Luật quy định về tài sản ảo của Dubai. Mục đích là phát triển một khuôn khổ pháp lý tiên tiến để bảo vệ nhà đầu tư và hoạch định các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị ngành tài sản ảo (VA) sẽ cho phép tăng trưởng kinh doanh có trách nhiệm, theo các quy định thận trọng.

Dubai tiến lên phía trước với quy định về tài sản ảo

Theo luật, các điều khoản được áp dụng trên toàn Tiểu vương quốc, bao gồm các khu phát triển đặc biệt và các khu tự do, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) sẽ được thành lập. Tuy nhiên, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai bị loại khỏi nó.

VARA có tư cách pháp nhân và quyền tự chủ tài chính và sẽ được liên kết với Cơ quan Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai (DWTCA).

Sheikh Mohammed bin Rashid nhấn mạnh đến việc Dubai trở thành một bên đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế tương lai của tài sản ảo trên thế giới. Lưu ý rằng Dubai sở hữu tất cả các khả năng đủ điều kiện để trở thành một trong những trung tâm toàn cầu quan trọng nhất trong lĩnh vực tài sản ảo, đặc biệt là môi trường lập pháp tiên tiến, ông nói:

“Hôm nay, chúng tôi đang tham gia thiết kế tương lai của tài sản ảo trên toàn cầu. Dubai sẽ cung cấp hệ sinh thái tài sản ảo tiên tiến nhất về tổ chức, quản trị và bảo mật ”.

Trích dẫn tầm quan trọng của luật, ông nói:

“Phê duyệt luật tài sản ảo và thành lập Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai là một bước quan trọng nhằm thiết lập vị thế của UAE trong lĩnh vực này, một bước nhằm giúp lĩnh vực này phát triển và bảo vệ các nhà đầu tư.”

Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai sẽ chịu trách nhiệm cấp phép và điều chỉnh lĩnh vực này trên khắp các lãnh thổ Đại lục và Vùng tự do của Dubai. Ngoài ra, là một phần trong chiến lược của Ủy ban cấp cao hơn về chứng khoán và sàn giao dịch Dubai.

Luật tạo ra ủy quyền ngay lập tức cho tất cả tài sản ảo

Helal Saeed Al Marri, Tổng giám đốc DWTCA, cho biết luật mới và việc thành lập Cơ quan này sẽ nâng cao vị thế của UAE và Dubai trong lĩnh vực tài sản ảo đang mở rộng và thu hút các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới.

Hơn nữa, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ VA với sự phối hợp của Ngân hàng Trung ương UAE và Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa.

Luật có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên Công báo, cơ quan có thẩm quyền tại Tiểu vương quốc để điều chỉnh, giám sát và kiểm soát các dịch vụ tài sản ảo.

Luật cũng quy định rằng VARA có nhiệm vụ tổ chức và thiết lập các quy tắc và kiểm soát chi phối việc thực hiện các hoạt động VA. Nó cũng bao gồm các dịch vụ quản lý, dịch vụ thanh toán bù trừ, ngoài việc phân loại và chỉ định các loại tài sản ảo.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE | Tin Tức Bitcoin
Bài viết liên quan