08:00 10-05-2020 164 lượt xem

Bitcoin là outperforming mỗi loại tài sản Mainstream trong 2020

 Bitcoin là outperforming mỗi loại tài sản Mainstream trong 2020

Của Samuel Haig

Với ít hơn ba ngày còn lại cho đến khi halving, Bitcoin hiện đang outperforming tất cả các lớp tài sản chính cho 2020 cho đến nay.

Dữ liệu được xuất bản bởi công ty nghiên cứu thị trường Fundstrat cho thấy rằng Bitcoin (BTC) là lớp tài sản hoạt động hàng đầu là 2020 cho đến nay.

Các dữ liệu, được đăng trên Twitter bởi Fundstrat của Thomas Lee, cho thấy Bitcoin đã vượt trội hơn mọi lớp tài sản khác của ít nhất 19% — với BTC đã đạt được 39% kể từ đầu năm.

20-year bảo vật Hoa Kỳ xếp hạng là thứ hai-hoạt động tài sản tốt nhất với một 21,1% năm để-Date (YTD) đạt được, tiếp theo là vàng với 12,5%, và kho bạc Hoa Kỳ với 8,9%.

Trái phiếu chính phủ toàn cầu và các NASDAQ tăng 1,8% và 1,7% tương ứng, trong khi cao cấp Hoa Kỳ tín dụng và tiền mặt đăng khoảng 0,5%. Tất cả các lớp tài sản khác hiện đang trong màu đỏ.

Bitcoin về ca khúc để vượt trội cho năm thứ hai liên tiếp


bài viết cũng chi tiết về hiệu suất của 13 lớp tài sản hàng đầu của 2019, mà Bitcoin một lần nữa tops với một tăng 12 tháng của 92,2%.

NASDAQ được xếp hạng thứ hai với 35,2%, tiếp theo là S & P 500 28,9%, và chỉ số thế giới MSCI với 25,2%.

Bitcoin cũng là tài sản thực hiện tốt nhất của 2017 với lợi ích hơn 1.550% và có bao gồm hàng đầu của 2016.

Hàng đầu altcoins outshine BTC trên YTD Charts


as của bài viết này, Bitcoin dường như đã đạt được 33,5% từ $7.205 đến $9.620 kể từ khi bắt đầu năm — xếp hạng BTC như là thứ năm mạnh nhất biểu diễn của Top 10 cryptocurrencies theo vốn hóa thị trường YTD.

Bitcoin SV (BSV) hiện nay tự hào có lợi nhuận lớn nhất cho 2020, đã tăng 115% từ $98 đến $210,5. Tezos (XTZ) đứng thứ hai, đăng tăng 107,5% từ $1,35 lên $2,80.

Ether (ETH) và Stellar (XLM) theo với lợi ích của khoảng 61% mỗi.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan