10:00 09-05-2020 173 lượt xem

Vitalik Buterin: khủng hoảng nổi bật sự cần cho Ethereum

 Vitalik Buterin: khủng hoảng nổi bật sự cần cho Ethereum

Turner, Wright

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ethereal 2020 vào ngày 7 tháng 5, Buterin tin rằng mạng Ethereum có thể giúp đóng vai trò hàng đầu trong việc kết nối các quốc gia.

Vitalik Buterin tin rằng Ethereum có thể đóng một vai trò trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu trong tương lai như keo giúp liên kết các quốc gia với nhau.

Các đồng sáng lập Ethereum đã nói tại hội nghị thượng đỉnh ethereal 2020 vào ngày 7 tháng 5 cho Cami Russo của defiant. Mô tả cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay như nhiều hơn chỉ là một tài chính, Buterin cho biết các cấp của bất hòa chính trị và mất tập trung giữa các nước đã nhấn mạnh sự cần cho một mạng như Ethereum.

"Tôi chắc chắn nghĩ rằng có một vai trò cho blockchains — và Ethereum đặc biệt — để chơi ở chỗ này là một vai trò trung lập của cầu thủ toàn cầu [cho] các hệ thống, tiền tệ, và các ứng dụng tương tác. Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì được tạo ra và duy trì bởi quốc gia-tiểu bang không thể đóng vai trò đó. "

Chúng tôi là thế giới


khi ép bởi Russo để cho dù ông nghĩ của Ethereum như là một mạng lưới kết nối các quốc gia, với ETH là tiền tệ, Buterin đã đồng ý. Ông trích dẫn "mối quan tâm xung quanh kiểm duyệt, quyền riêng tư và các tổ chức" như là yếu tố lái xe đối với cryptocurrency và blockchain.

Mô tả tình hình hiện nay như chỉ "một phần ba" tài chính, đồng sáng lập Ethereum cũng thảo luận về tình hình hiện nay so với khủng hoảng tài chính toàn cầu trong 2008 và nếu sự kiện có thể giúp nhiên liệu một làn sóng crypto mới. Buterin cho biết cryptocurrencies như ETH có thể phát triển thời gian này xung quanh bằng địa chỉ "các vấn đề phi tài chính" trên thế giới.

"Không gian cryptocurrency … trong thập kỷ đầu tiên hoặc lâu hơn, nó đã thực sự tập trung vào các khía cạnh tài chính — kháng kiểm duyệt của tiền … nhưng ở đây trong 2020 chúng tôi chắc chắn nhìn thấy rất nhiều chủ đề tương tự, nhưng nó hơi ít tài chính hơn trước."


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan