22:38 10-01-2022 127 lượt xem

Giá MATIC Kiểm tra lại Hỗ trợ hàng tuần và hàng tháng, Đây là Mua các Vùng giá Dip

Giá MATIC Kiểm tra lại Hỗ trợ hàng tuần và hàng tháng, Đây là Mua các Vùng giá Dip

Biểu đồ kỹ thuật cho thấy xu hướng chung của Polygon coin vẫn là tăng giá. Tuy nhiên, giá gần đây đã đưa ra sự phá vỡ từ mô hình kênh mở rộng, cho thấy giai đoạn điều chỉnh sẽ kéo dài. Đồng tiền này cho thấy tính bền vững tốt dưới điểm đột phá (2,1 đô la), hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo là 1,7 đô la

Các điểm kỹ thuật chính:

  • Giá MATIC coin đã thách thức mức hỗ trợ mạnh mẽ của đường EMA 100 ngày
  • Chỉ báo MACD hàng ngày cho thấy các đường của nó đang trên đà trượt xuống dưới vùng trung lập.
  • Khối lượng giao dịch trong ngày của đồng MATIC là 1,21 Tỷ đô la, cho thấy mức giảm 9,275%.

Trong phạm vi bảo hiểm trước đây của chúng tôi về Đa giác phân tích kỹ thuật, giá đồng xu đã cộng hưởng trong mô hình kênh mở rộng tăng dần của biểu đồ khung thời gian hàng ngày. Giai đoạn điều chỉnh gần đây đã làm giảm giá xuống đường xu hướng hỗ trợ dưới cùng, hy vọng về một sự đảo chiều tăng giá.

Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 1, cuộc tắm máu trên thị trường tiền điện tử đã tạo ra một cây nến giảm giá lớn, phá vỡ hỗ trợ hợp lưu của đường xu hướng tăng và mức 2,1 đô la.

Theo các đường EMA quan trọng (20, 50, 100 và 200), giá đồng MATIC giao dịch trên xu hướng xác định EMA 100 và 200, duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, giai đoạn điều chỉnh đã nhấn chìm các đường 20 và 50 EMA, cung cấp mức kháng cự hợp lệ trong suốt đợt tăng giá lên.

Sự phân kỳ hội tụ của Đường trung bình động cho thấy MACD và tín hiệu đang dần di chuyển về phía vùng trung tính từ phía trên. Nhưng dù sao, với việc bán liên tục, những đường này có thể sớm đưa ra một sự đột phá giảm giá.

Mức Pivot truyền thống cho thấy sự hợp lưu đáng chú ý với mức biểu đồ MATIC / USD

Nguồn-Tradingview

Giá MATIC đã thực hiện giai đoạn kiểm tra lại hai ngày để xác định đủ nhu cầu từ đường xu hướng tăng. Đối với ngày hôm nay, đồng tiền này cho thấy một cây nến tiếp theo -8%, tính phí hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo là 1,7 đô la.

Đường ADX (34) đi lên báo hiệu sự giảm giá của đường gạch dưới ngày càng tăng trong biểu đồ khung thời gian thấp hơn này.

Trục truyền thống cho thấy các mức kháng cự quan trọng đối với giá MATIC là 2,18 đô la, tiếp theo là mức ngang 2,5 đô la trong biểu đồ 4 giờ. Trong khi đó, các mức hỗ trợ là $ 1,8 và $ 1,5.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan