21:47 07-11-2017 86 lượt xem

Giao thức Graphene sẽ hiệu quả hơn gấp 10 lần

Giao thức Graphene sẽ hiệu quả hơn gấp 10 lần

Tuần này tại hội nghị Bitcoin Scaling năm 2017, tại Đại học Stanford ở California, các nhà đề xướng bitcoin đã nghe về một nhánh công nghệ chuỗi khối mới với tuyên bố sẽ hiệu quả hơn 10 lần các khối nhỏ gọn.  Giao thức này được gọi là "Graphene" là một phương pháp mới để giảm băng thông truyền các khối tới toàn bộ các nút bằng cách sử dụng các bộ lọc nở và các bảng tìm kiếm nảy sinh ngược (inversion-bloom-tradisk-tables - IBLT).

Cộng đồng bitcoin rất vui mừng về một công nghệ mới gọi là Graphene này. Giao thức đã được giới thiệu bởi một trong những người sáng tạo của Graphene, Brian Levine, từ UMass Amherst tại sự kiện Scaling Bitcoin 2017 ở Stanford. Dự án này là một nỗ lực chung giữa UMass và Levine, Pinar Ozisik, George Bissias, Amir Houmansadr, và nhà phát triển bitcoin nổi tiếng Gavin Andresen. 

Các nhà sáng tạo của Graphene tin rằng giao thức này hiệu quả hơn các phương pháp tuyên truyền và phổ biến các khối mới như Compact Blocks và Xtreme Thinblocks. Levine chi tiết tại hội nghị mở rộng quy mô Stanford rằng dự án hiện đang được thử nghiệm bằng cách sử dụng một testnet Python.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa: bitcoin, graphene
Bài viết liên quan