00:09 03-01-2022 207 lượt xem

Năm mới mang lại cơ hội tăng trưởng 30% trong ATOM Coin

Năm mới mang lại cơ hội tăng trưởng 30% trong ATOM Coin

Từ tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2021, đồng tiền Cosmos đang trong giai đoạn điều chỉnh. Sự thoái lui này đã làm giảm giá đồng xu xuống 53% khi nó giảm xuống mức hỗ trợ 20,3 đô la. Sau đó, giá bắt đầu phục hồi và hình thành mô hình cốc và tay cầm, nhiều tiềm năng hơn cho đợt tăng này.

Các điểm kỹ thuật chính của Cosmos:

  • Đồng ATOM cung cấp sự giao nhau trong xu hướng tăng của đường EMA 20 và 50 ngày
  • Khối lượng giao dịch trong ngày của đồng Cosmos là 842,8 triệu đô la, cho thấy mức tăng 123,9%.

Lần cuối cùng khi chúng tôi đề cập đến một bài báo về Cosmos vào ngày 26 tháng 12, giá đồng xu đã tiếp cận vùng kháng cự $ 33,5. Tuy nhiên, cặp tiền đã thực hiện một đợt pullback khác, kiểm tra lại mức hỗ trợ $ 26,5.

Sự hợp lưu của mức ngang này và đường 200 EMA đã hỗ trợ giá bắt đầu một đợt phục hồi mới. Hơn nữa, biểu đồ cho thấy bốn cây nến xanh mạnh liên tiếp với mức tăng trưởng 38,2% đã phá vỡ mức kháng cự $ 33,5.

Các đường EMA quan trọng (20, 50, 100 và 200) thúc đẩy xu hướng tăng cho ATOM. Hơn nữa, sự giao nhau trong xu hướng tăng của đường 20 và 50 EMA sẽ làm nổi bật sự phục hồi đang diễn ra. Chỉ số Sức mạnh Tương đối hàng ngày (63) xác nhận xu hướng tăng giá ngày càng tăng của đồng tiền này.

Giá ATOM sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ mới là $ 33,5

Phân tích giá Cosmos: Năm mới mang lại cơ hội tăng trưởng 30% trong ATOM CoinNguồn- Tradingview

Biểu đồ khung thời gian thấp hơn này cho thấy sự phục hồi gần đây từ $ 36,4 đã hình thành phần tay cầm của mô hình cốc và tay cầm. Vào ngày 1 tháng 1, đồng tiền này đã tạo ra một sự đột phá đánh lừa từ mức 33,5 đô la. Hiện tại, giá đang kiểm tra lại để xác nhận sự đột phá này, dự báo một tín hiệu gia nhập dài hạn cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Giá đồng xu hiện đang giao dịch ở mức 3,54 đô la, cho thấy mức lỗ trong ngày là 2,45%.

Các mức kháng cự quan trọng đối với ATOM coin là $ 39,1 và $ 44,5. Đối với chiều ngược lại, các mức hỗ trợ là $ 26,5 và $ 22,2.

Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động xác nhận một động lượng tăng giá đang gia tăng trong đồng tiền này, nơi cả MACD và các đường tín hiệu đều tăng dần trong vùng tăng giá.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan