15:36 27-11-2021 155 lượt xem

Pháp luật về tiền điện tử để đưa tiền ảo vào sự giám sát của hệ thống

Pháp luật về tiền điện tử để đưa tiền ảo vào sự giám sát của hệ thống

Bản cập nhật mới nhất về bối cảnh tiền điện tử của Hàn Quốc cho thấy các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đề xuất các biện pháp lập pháp về tiền ảo bằng cách đưa nó vào dưới sự giám sát của hệ thống giống như các ngành tài chính khác, chẳng hạn như ngân hàng và bảo hiểm. Hơn nữa, các nhà chức trách đã xác định các quyền và trách nhiệm của tài sản tiền điện tử, việc thu “lợi nhuận quá mức” từ giao dịch tiền điện tử thông qua các công cụ phi đạo đức, là bất hợp pháp. Những công cụ này bao gồm thao túng thị trường, cũng như sử dụng thông tin không được tiết lộ để tác động đến giá cả. Do đó, các nhà chức trách có mục tiêu coi đây là một hành vi phạm tội, với các hình phạt bắt đầu từ mức tối thiểu từ một năm đến năm năm tù cùng với ba đến năm lần tiền phạt.

Cơ quan quản lý Hàn Quốc đề xuất các hình phạt hình sự đối với những người vi phạm luật tiền điện tử

Theo tin tức địa phương, báo cáo ngày 23 tháng 11 của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã đệ trình lên Quốc hội, đề xuất các luật về tiền điện tử có liên quan đến Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tiền điện tử. Cùng với việc khuyến nghị các hình phạt nêu trên đối với những người vỡ nợ, báo cáo của FSC cũng khẳng định rằng các tổ chức phát hành tiền điện tử ở Hàn Quốc phải tiết lộ sách trắng, đánh giá tiền ảo và báo cáo kinh doanh cho người dùng. Hơn nữa, nếu không đáp ứng các điều luật này sẽ dẫn đến các hình phạt hình sự.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính, cùng với Ủy ban Các vấn đề Chính trị đã quyết định đề xuất sử dụng Đạo luật Quyền Kinh doanh của mình cho quy định về tiền điện tử thay vì sửa đổi Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể hiện có trước đây được sử dụng để giám sát liên quan đến AML trong ngành tiền điện tử. Lý do được các nhà chức trách đưa ra nêu rõ vấn đề còn nhiều kẽ hở do luật trước đây quy định tiền ảo chỉ nhằm mục đích phòng chống rửa tiền.

Thuế tiền điện tử của Hàn Quốc

Crackdown tiền điện tử ở Hàn Quốc đã là một quá trình lâu dài. Tháng trước, bất chấp phản ứng dữ dội từ phe đối lập, Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận khung thời gian để bắt đầu các quy định về thuế tiền điện tử trong nước. Việc đánh thuế tiền điện tử sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, sẽ đánh thuế 20% đối với lợi nhuận của các giao dịch. Trong khi chính phủ liên tục khẳng định lại lập trường tiền điện tử của mình, phe đối lập vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp ủng hộ tiền điện tử. Sau xác nhận thuế tiền điện tử, Đảng Quyền lực Nhân dân đã soạn thảo đề xuất giảm thuế thu nhập vốn đối với tiền điện tử, tuy nhiên, lập trường chống tiền điện tử của chính quyền Hàn Quốc vẫn không bị lay chuyển.


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan