06:00 08-05-2020 53 lượt xem

Tone Vays và Charlie Burton thảo luận về Bitcoin Live với Cointelegraph

 Tone Vays và Charlie Burton thảo luận về Bitcoin Live với Cointelegraph

Tham gia với chúng tôi để hiển thị crypto Markets đầu tiên của Cointelegraph!

Cointelegraph YouTube đăng ký

Bitcoin sẽ phá vỡ 10K ngày hôm nay? Những hậu quả của Bitcoin Halving sắp tới là gì? Tại sao nhiều nhà đầu tư Wall Street tư vấn cho khách hàng để mua Bitcoin bây giờ?

Dò kênh YouTube của Cointelegraph để tham gia vào các thương nhân Tone Vays và Charlie Burton trong Live Show đầu tiên của chúng tôi crypto Markets. Vào cuối chương trình, chúng tôi sẽ tổ chức một phiên Q & A, vì vậy hãy đăng câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ chọn những bài viết hay nhất để hỏi khách của chúng tôi. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi!


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan