01:19 03-09-2017 397 lượt xem

BTC-e Exchange trở lại trực tuyến với chức năng hạn chế

BTC-e Exchange trở lại trực tuyến với chức năng hạn chế
Tuần này, sàn trao đổi tiền mã hóa BTC-e đã trở lại trực tuyến bằng một tên miền khác gọi là btc-e.nz. Sàn giao dịch này dường như đang chuẩn bị các bước để mở lại hoạt động và trong khi này, hiện có 2700 người dùng trên trang web tại thời điểm viết. Vào ngày 30 tháng 8, BTC-e đã đưa ra kế hoạch tiếp tục các hoạt động sau khi có vấn đề với việc thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Có vẻ như từ bản cập nhật mới nhất của tổ chức này, một công ty mới đã thực hiện điều hành doanh nghiệp và hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Việc mua lại sẽ được giải quyết vào giữa tháng 9 và theo đại diện của BTC-e, công ty sẽ thực hiện kiểm toán cùng với các hướng dẫn AML / KYC của châu Âu. Công ty sẽ triển khai một "quầy trợ giúp" cho khách hàng có vấn đề trong giai đoạn chuyển tiếp ban đầu. "Hệ thống trợ giúp sẽ được vận hành bởi công ty tài chính được cấp phép sau khi bắt đầu thủ tục chuyển dữ liệu số", BTC-e giải thích. "Sau khi bắt đầu dịch vụ với công ty tài chính và trong trường hợp bạn gặp khó khăn khi nhập tài khoản hoặc có sự thiếu chính xác trong bảng cân đối, bạn có thể nhận được trợ giúp và trả lời thông qua hệ thống trợ giúp." Trong tương lai, công ty tài chính này sẽ hoạt động theo giấy phép tài chính của mình bằng cả dữ liệu số và tiền tệ.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan