12:16 28-09-2017 1,011 lượt xem

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BITCOIN NGÀY 28/9: ĐẠT MỤC TIÊU ĐẦU TIÊN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BITCOIN NGÀY 28/9: ĐẠT MỤC TIÊU ĐẦU TIÊN

Giá Bitcoin đã đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi đã chờ đợi tại 4236.52 và giao dịch ổn định gần nó, chờ đợi sự phá vỡ mức này để xác nhận sự tiếp tục xu hướng tăng và hướng tới đỉnh đầu tiên đã ghi nhận ở 4979.90 như là một mục tiêu chính tiếp theo.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng như đề xuất, trong khi công cụ Stoch hiện tại đang thể hiện sự tiêu cực có thể gây ra một số dao động tạm thời trước khi bắt đầu lại xu hướng tăng dự kiến, lưu ý rằng giá phải giữ trên 3776.64 là điều kiện quan trọng nhất để đạt được mục tiêu chờ đợi.

Biên độ dao động dự kiến cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 4000.00 và ngưỡng kháng cự 4400.00

Xu hướng dự kiến hôm nay: Tăng


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan