15:00 04-04-2018 720 lượt xem

Australia ra mắt quy định mới về thị trường tiền kỹ thuật số

Australia ra mắt quy định mới về thị trường tiền kỹ thuật số

Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Úc phải tuân thủ các quy định mới về chống rửa tiền (AML) từ ngày 3 tháng 4, chính phủ đã xác nhận.

Theo thông tin mới hiện có trên trang web của Australian Trading Transactions (AUSTRAC), 'trao đổi tiền tệ kỹ thuật số' bây giờ phải đăng ký với chính quyền, cũng như cam kết các thủ tục kiểm tra và báo cáo khác nhau.

Động thái này diễn ra khi chính quyền Úc cố gắng để niêm phong các sơ hở còn lại trong việc sử dụng tiền kỹ thuật số để quản lý thuế và danh tính.

Trong bối cảnh bất mãn do sự gia tăng mạnh mẽ các ý đồ xấu, Australian Taxation Office tuần trước đã yêu cầu người nộp thuế nhập vào cách khấu trừ các khoản khấu trừ phát sinh từ lợi nhuận tiền kỹ thuật số.

Như một phần của sự thay đổi an ninh sàn trao đổi bây giờ phải tuân thủ bốn nguyên tắc chính để hoạt động trên bảng:

  • thông qua và duy trì một chương trình AML / CTF để xác định, giảm nhẹ và quản lý rủi ro về tài chính và rửa tiền
  • xác định và xác minh các đặc tính của khách hàng
  • báo cáo các vấn đề đáng ngờ của AUSTRAC, và các giao dịch liên quan đến tiền tệ thực từ 10.000 đô la trở lên
  • giữ một số hồ sơ trong bảy năm.

Một khoảng thời gian 6 tháng sắp tới sẽ áp dụng với các quy định mới, trong đó AUSTRAC sẽ dễ dàng xử lý hơn đối với các nhà khai thác thiếu các yêu cầu ở trên.

"Thời hạn sáu tháng của nguyên tắc" sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2018. Trong thời gian đó, Giám đốc điều hành AUSTRAC chỉ có thể thực hiện hành động cưỡng chế nếu một doanh nghiệp DCE không thực hiện "các bước yêu cầu" để tuân thủ.

Nguồn: cointelegraph.com

Dịch: https://tienkythuatso.com


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan