07:30 25-12-2020 275 lượt xem

Mobifone đặt mục tiêu doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng

Mobifone đặt mục tiêu doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng

Mobifone đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 công ty mẹ hơn 30.000 tỷ và lãi 4.900 tỷ, tăng 9% so với năm 2021.

Năm 2020, Mobifone đã bị Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cả năm nay, Mobifone ước đạt gần 30.500 tỷ đồng, giảm khoảng 7,2% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ Mobifone giảm hơn 20% khi ước chỉ đạt 4.600 tỷ đồng

Năm tới, doanh nghiệp này đạt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 31.000 tỷ đồng, lãi gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu công ty mẹ hơn 30.000 tỷ đồng, lãi công ty mẹ trên 4.900 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9% so với năm 2020.

Mobifone xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là chuyển thành công ty công nghệ. Đồng thời, doanh nghiệp này xác định đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ "Make in MobiFone", tiếp tục cổ phần hoá theo đúng quy định, nâng cao khả năng dòng tiền, tài chính, an toàn vốn...

Mới đây, Mobifone là một trong ba doanh nghiệp, cùng Viettel và EVN, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn để đề xuất Chính phủ cho thí điểm chính sách riêng, trở thành "sếu đầu đàn" trong lĩnh vực viễn thông

Tính chung giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, công ty mẹ Mobifone có doanh thu hơn 175.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 27.303 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 26.000 tỷ đồng.

Nguồn: vnexpress.net 

 


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Bài viết liên quan